شکلک ها - انجمن شیرینگ و ماهواره
مهمان گرامي ، خوش آمديد !
مهمان گرامي ، براي استفاده از امکانات سایت ثبت نام کنيد .
آخرین ارسال ها

تبلیغات سایت

تایپیک های مهم

اخبار سایت


شماره تلفن جدید فروشگاه سایت 09395300501

شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :(36):
  (36)
  (36)
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :(25):
  (25)
  (25)
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :(57):
  (57)
  (57)
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :(14):
  (14)
  (14)
 • :star:
  Star
  Star
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :(46):
  (46)
  (46)
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :(3):
  (3)
  (3)
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :(35):
  (35)
  (35)
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :(67):
  (67)
  (67)
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :(24):
  (24)
  (24)
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :(56):
  (56)
  (56)
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :(13):
  (13)
  (13)
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :(45):
  (45)
  (45)
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :(77):
  (77)
  (77)
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :(34):
  (34)
  (34)
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :(66):
  (66)
  (66)
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :(23):
  (23)
  (23)
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :(55):
  (55)
  (55)
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :(12):
  (12)
  (12)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :(33):
  (33)
  (33)
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :(65):
  (65)
  (65)
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :(22):
  (22)
  (22)
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :(54):
  (54)
  (54)
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :(11):
  (11)
  (11)
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :(75):
  (75)
  (75)
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :(32):
  (32)
  (32)
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :(64):
  (64)
  (64)
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :(10):
  (10)
  (10)
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :(42):
  (42)
  (42)
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :(74):
  (74)
  (74)
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :(31):
  (31)
  (31)
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :(63):
  (63)
  (63)
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :(20):
  (20)
  (20)
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :(52):
  (52)
  (52)
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :(73):
  (73)
  (73)
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :(30):
  (30)
  (30)
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :(62):
  (62)
  (62)
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :(19):
  (19)
  (19)
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :(51):
  (51)
  (51)
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :(72):
  (72)
  (72)
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :(29):
  (29)
  (29)
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :(61):
  (61)
  (61)
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :(18):
  (18)
  (18)
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :(39):
  (39)
  (39)
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :(71):
  (71)
  (71)
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :(28):
  (28)
  (28)
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :(60):
  (60)
  (60)
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :au:
  Au
  Au
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :(17):
  (17)
  (17)
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :(49):
  (49)
  (49)
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :(38):
  (38)
  (38)
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :(70):
  (70)
  (70)
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :(27):
  (27)
  (27)
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :(59):
  (59)
  (59)
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :(16):
  (16)
  (16)
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :(48):
  (48)
  (48)
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :(37):
  (37)
  (37)
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :(26):
  (26)
  (26)
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :(58):
  (58)
  (58)
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :(15):
  (15)
  (15)
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :(47):
  (47)
  (47)
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • yahoo
 • :29:
  29
  29
 • :113:
  113
  113
 • :61:
  61
  61
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :72:
  72
  72
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :103:
  103
  103
 • :30:
  30
  30
 • :114:
  114
  114
 • :62:
  62
  62
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :73:
  73
  73
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :104:
  104
  104
 • :31:
  31
  31
 • :115:
  115
  115
 • :63:
  63
  63
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • :74:
  74
  74
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :105:
  105
  105
 • :32:
  32
  32
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :64:
  64
  64
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :75:
  75
  75
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :106:
  106
  106
 • :33:
  33
  33
 • :1:
  1
  1
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :65:
  65
  65
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :76:
  76
  76
 • :55:
  55
  55
 • :23:
  23
  23
 • :107:
  107
  107
 • :34:
  34
  34
 • :2:
  2
  2
 • :66:
  66
  66
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :77:
  77
  77
 • :56:
  56
  56
 • :24:
  24
  24
 • :108:
  108
  108
 • :35:
  35
  35
 • :3:
  3
  3
 • :67:
  67
  67
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
 • :78:
  78
  78
 • :57:
  57
  57
 • :25:
  25
  25
 • :109:
  109
  109
 • :36:
  36
  36
 • :4:
  4
  4
 • :68:
  68
  68
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :79:
  79
  79
 • :26:
  26
  26
 • :110:
  110
  110
 • :58:
  58
  58
 • :37:
  37
  37
 • :5:
  5
  5
 • :69:
  69
  69
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :100:
  100
  100
 • :27:
  27
  27
 • :111:
  111
  111
 • :59:
  59
  59
 • :38:
  38
  38
 • :6:
  6
  6
 • :70:
  70
  70
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :101:
  101
  101
 • :28:
  28
  28
 • :112:
  112
  112
 • :60:
  60
  60
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :71:
  71
  71
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :102:
  102
  102
دوستان و همکاران
کپي رايت
کليه حقوق مادي و معنوي براي سايت محفوظ است . هر گونه کپي برداري پيگرد قانوني خواهد داشت .
درباره ما

درود انجمن persia3030cam با 8 سال سابقه کاری و بهره گیری از 17 سرور سی سی کم تا به امروز افتخار ارائه بهترین کیفیت اکانت سی سی کم بدون فریز را دارد. تحویل آنلاین و سریعترین درگاه خرید افتخار ماست.بهترین نباشیم ولی بهترین ها ما را انتخاب میکنند. با تشکر persiacccam