شکلک ها - انجمن شیرینگ و ماهواره
مهمان گرامي ، خوش آمديد !
مهمان گرامي ، براي استفاده از امکانات سایت ثبت نام کنيد .
آخرین ارسال ها

تبلیغات سایت

تایپیک های مهم

اخبار سایت


شماره تلفن جدید فروشگاه سایت 09395300501

شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :(72):
  (72)
  (72)
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :(29):
  (29)
  (29)
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :(61):
  (61)
  (61)
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :(18):
  (18)
  (18)
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :star:
  Star
  Star
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :(39):
  (39)
  (39)
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :(71):
  (71)
  (71)
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :(28):
  (28)
  (28)
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :(60):
  (60)
  (60)
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :(17):
  (17)
  (17)
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :(49):
  (49)
  (49)
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :au:
  Au
  Au
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :(38):
  (38)
  (38)
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :(70):
  (70)
  (70)
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :(27):
  (27)
  (27)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :(59):
  (59)
  (59)
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :(16):
  (16)
  (16)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :(48):
  (48)
  (48)
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :(37):
  (37)
  (37)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :(26):
  (26)
  (26)
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :(58):
  (58)
  (58)
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :(15):
  (15)
  (15)
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :(47):
  (47)
  (47)
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :(36):
  (36)
  (36)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :(25):
  (25)
  (25)
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :(57):
  (57)
  (57)
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :(14):
  (14)
  (14)
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :(46):
  (46)
  (46)
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :(35):
  (35)
  (35)
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :(67):
  (67)
  (67)
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :(3):
  (3)
  (3)
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :(24):
  (24)
  (24)
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :(56):
  (56)
  (56)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :(13):
  (13)
  (13)
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :(45):
  (45)
  (45)
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :(77):
  (77)
  (77)
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :(34):
  (34)
  (34)
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :(66):
  (66)
  (66)
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :(23):
  (23)
  (23)
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :(55):
  (55)
  (55)
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :(12):
  (12)
  (12)
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :(33):
  (33)
  (33)
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :(65):
  (65)
  (65)
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :(22):
  (22)
  (22)
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :(54):
  (54)
  (54)
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :(75):
  (75)
  (75)
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :(11):
  (11)
  (11)
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :(32):
  (32)
  (32)
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :(64):
  (64)
  (64)
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :(42):
  (42)
  (42)
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :(74):
  (74)
  (74)
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :(10):
  (10)
  (10)
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :(31):
  (31)
  (31)
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :(63):
  (63)
  (63)
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :(20):
  (20)
  (20)
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :(52):
  (52)
  (52)
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :(73):
  (73)
  (73)
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :(30):
  (30)
  (30)
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :(62):
  (62)
  (62)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :(19):
  (19)
  (19)
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :(51):
  (51)
  (51)
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • yahoo
 • :109:
  109
  109
 • :57:
  57
  57
 • :25:
  25
  25
 • :68:
  68
  68
 • :36:
  36
  36
 • :4:
  4
  4
 • :79:
  79
  79
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :110:
  110
  110
 • :58:
  58
  58
 • :26:
  26
  26
 • :69:
  69
  69
 • :37:
  37
  37
 • :5:
  5
  5
 • :100:
  100
  100
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :111:
  111
  111
 • :59:
  59
  59
 • :27:
  27
  27
 • :70:
  70
  70
 • :38:
  38
  38
 • :6:
  6
  6
 • :101:
  101
  101
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :112:
  112
  112
 • :60:
  60
  60
 • :28:
  28
  28
 • :71:
  71
  71
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :102:
  102
  102
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :113:
  113
  113
 • :61:
  61
  61
 • :29:
  29
  29
 • :72:
  72
  72
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :103:
  103
  103
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :114:
  114
  114
 • :62:
  62
  62
 • :30:
  30
  30
 • :73:
  73
  73
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :104:
  104
  104
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :115:
  115
  115
 • :63:
  63
  63
 • :31:
  31
  31
 • :74:
  74
  74
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • :105:
  105
  105
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :64:
  64
  64
 • :32:
  32
  32
 • :75:
  75
  75
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :106:
  106
  106
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :65:
  65
  65
 • :33:
  33
  33
 • :1:
  1
  1
 • :76:
  76
  76
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :107:
  107
  107
 • :55:
  55
  55
 • :23:
  23
  23
 • :66:
  66
  66
 • :34:
  34
  34
 • :2:
  2
  2
 • :77:
  77
  77
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :108:
  108
  108
 • :56:
  56
  56
 • :24:
  24
  24
 • :67:
  67
  67
 • :35:
  35
  35
 • :3:
  3
  3
 • :78:
  78
  78
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
دوستان و همکاران
کپي رايت
کليه حقوق مادي و معنوي براي سايت محفوظ است . هر گونه کپي برداري پيگرد قانوني خواهد داشت .
درباره ما

درود انجمن persia3030cam با 8 سال سابقه کاری و بهره گیری از 17 سرور سی سی کم تا به امروز افتخار ارائه بهترین کیفیت اکانت سی سی کم بدون فریز را دارد. تحویل آنلاین و سریعترین درگاه خرید افتخار ماست.بهترین نباشیم ولی بهترین ها ما را انتخاب میکنند. با تشکر persiacccam