شکلک ها - انجمن شیرینگ و ماهواره
مهمان گرامي ، خوش آمديد !
مهمان گرامي ، براي استفاده از امکانات سایت ثبت نام کنيد .
آخرین ارسال ها

تبلیغات سایت

تایپیک های مهم

اخبار سایت


شماره تلفن جدید فروشگاه سایت 09395300501

شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :(72):
  (72)
  (72)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :(61):
  (61)
  (61)
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :(29):
  (29)
  (29)
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :(18):
  (18)
  (18)
 • :star:
  Star
  Star
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :(71):
  (71)
  (71)
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :(39):
  (39)
  (39)
 • :(60):
  (60)
  (60)
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :(28):
  (28)
  (28)
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :au:
  Au
  Au
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :(17):
  (17)
  (17)
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :(49):
  (49)
  (49)
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :(70):
  (70)
  (70)
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :(38):
  (38)
  (38)
 • :(59):
  (59)
  (59)
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :(27):
  (27)
  (27)
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :(16):
  (16)
  (16)
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :(48):
  (48)
  (48)
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :(37):
  (37)
  (37)
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :(58):
  (58)
  (58)
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :(26):
  (26)
  (26)
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :(15):
  (15)
  (15)
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :(47):
  (47)
  (47)
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :(36):
  (36)
  (36)
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :(57):
  (57)
  (57)
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :(25):
  (25)
  (25)
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :(14):
  (14)
  (14)
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :(46):
  (46)
  (46)
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :(67):
  (67)
  (67)
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :(3):
  (3)
  (3)
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :(35):
  (35)
  (35)
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :(56):
  (56)
  (56)
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :(24):
  (24)
  (24)
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :(77):
  (77)
  (77)
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :(13):
  (13)
  (13)
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :(45):
  (45)
  (45)
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :(66):
  (66)
  (66)
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :(34):
  (34)
  (34)
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :(55):
  (55)
  (55)
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :(23):
  (23)
  (23)
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :(12):
  (12)
  (12)
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :(65):
  (65)
  (65)
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :(33):
  (33)
  (33)
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :(54):
  (54)
  (54)
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :(22):
  (22)
  (22)
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :(75):
  (75)
  (75)
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :(11):
  (11)
  (11)
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :(64):
  (64)
  (64)
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :(32):
  (32)
  (32)
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :(74):
  (74)
  (74)
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :(10):
  (10)
  (10)
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :(42):
  (42)
  (42)
 • :(63):
  (63)
  (63)
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :(31):
  (31)
  (31)
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :(52):
  (52)
  (52)
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :(20):
  (20)
  (20)
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :(73):
  (73)
  (73)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :(62):
  (62)
  (62)
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :(30):
  (30)
  (30)
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :(51):
  (51)
  (51)
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :(19):
  (19)
  (19)
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • yahoo
 • :57:
  57
  57
 • :25:
  25
  25
 • :109:
  109
  109
 • :68:
  68
  68
 • :36:
  36
  36
 • :4:
  4
  4
 • :79:
  79
  79
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :58:
  58
  58
 • :26:
  26
  26
 • :110:
  110
  110
 • :69:
  69
  69
 • :37:
  37
  37
 • :5:
  5
  5
 • :100:
  100
  100
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :59:
  59
  59
 • :27:
  27
  27
 • :111:
  111
  111
 • :70:
  70
  70
 • :38:
  38
  38
 • :6:
  6
  6
 • :101:
  101
  101
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :60:
  60
  60
 • :28:
  28
  28
 • :112:
  112
  112
 • :71:
  71
  71
 • :39:
  39
  39
 • :7:
  7
  7
 • :102:
  102
  102
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :61:
  61
  61
 • :29:
  29
  29
 • :113:
  113
  113
 • :72:
  72
  72
 • :40:
  40
  40
 • :8:
  8
  8
 • :103:
  103
  103
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :62:
  62
  62
 • :30:
  30
  30
 • :114:
  114
  114
 • :73:
  73
  73
 • :41:
  41
  41
 • :9:
  9
  9
 • :104:
  104
  104
 • :52:
  52
  52
 • :20:
  20
  20
 • :63:
  63
  63
 • :31:
  31
  31
 • :115:
  115
  115
 • :74:
  74
  74
 • :42:
  42
  42
 • :10:
  10
  10
 • :53:
  53
  53
 • :21:
  21
  21
 • :105:
  105
  105
 • :64:
  64
  64
 • :32:
  32
  32
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :75:
  75
  75
 • :43:
  43
  43
 • :11:
  11
  11
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :106:
  106
  106
 • :65:
  65
  65
 • :33:
  33
  33
 • :1:
  1
  1
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :76:
  76
  76
 • :44:
  44
  44
 • :12:
  12
  12
 • :55:
  55
  55
 • :23:
  23
  23
 • :107:
  107
  107
 • :66:
  66
  66
 • :34:
  34
  34
 • :2:
  2
  2
 • :77:
  77
  77
 • :45:
  45
  45
 • :13:
  13
  13
 • :56:
  56
  56
 • :24:
  24
  24
 • :108:
  108
  108
 • :67:
  67
  67
 • :35:
  35
  35
 • :3:
  3
  3
 • :78:
  78
  78
 • :46:
  46
  46
 • :14:
  14
  14
دوستان و همکاران
کپي رايت
کليه حقوق مادي و معنوي براي سايت محفوظ است . هر گونه کپي برداري پيگرد قانوني خواهد داشت .
درباره ما

درود انجمن persia3030cam با 8 سال سابقه کاری و بهره گیری از 17 سرور سی سی کم تا به امروز افتخار ارائه بهترین کیفیت اکانت سی سی کم بدون فریز را دارد. تحویل آنلاین و سریعترین درگاه خرید افتخار ماست.بهترین نباشیم ولی بهترین ها ما را انتخاب میکنند. با تشکر persiacccam